Marcela Steinzová

zástupkyně ředitelky pro MŠ

Telefon: 602 758 198

E-mail: mslibechov@seznam.cz

třída:    Berušky