Zápisy na rok 2018/2019

Zápis do ZŠ:   
9. dubna 2018 13:30 - 16:30 hod.

16. dubna 2018 13:00 - 14:00 hod. náhradní termín

Zápis do MŠ: 
14. května 2018 14:00 - 17:00 hod.

Podrobné informace budou zveřejněny v měsíci dubnu. 
Tiskopisy naleznete na hlavní webové stránce školy v sekci Mateřská škola, Důležité platné dokumenty.

Evidenční list.pdf (285501) - tiskněte prosím oboustranně
    
 
             

 

 


Provoz MŠ v době pololetních prázdnin 

Mateřská škola bude v pátek 2. února 2018 (pololetní prázdniny v ZŠ) mimo provoz.

 

Platby 

ZMĚNA PLATBY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání (stabilní částka) se od září 2017 hradí do 15. dne stávajícího měsíce. Lze platit i na několik měsícú dopředu. Trvalý příkaz od září do června!!

Úplata za stravné (pohyblivá částka) se hradí do 25. dne  v měsíci a to na měsíc následující. Při platbě přes účet je vhodné dát příkaz do 20. dne v měsíci, aby 25. dne byla platba už na účtu školy. Lze si nastavit i trvalou platbu v přibližné částce a před koncem školního roku provede vedoucí ŠJ vyúčtování a přeplatek bude převeden do dalčího roku nebo vrácen při odchodu dítěte. O stavu čerpání jste informováni každý měsíc. Pouze v měsíci září se stravné platí 2x - na měsíc září, říjen. 

Odhlašování obědů: Všechny zapsané děti jsou automaticky přihlášené ke stravování. Pokud víte, že Vaše dítě do MŠ nepůjde, nezapomeňte odhlásit dítě ze stravování (nejdéle do 7:00 hod.) 

telefony: 315 697 003 - linka 104 (MŠ), linka 106 (ŠJ); 602 758 198 (MŠ), 604 569 212 (ŠJ)