Provou MŠ v době pololetních prázdnin 

uzavření MŠ Vánoce.jpg (179781)

 

Mateřská škola bude v pátek 2. února 2018 (pololetní prázdniny v ZŠ) mimo provoz.

 

Odhlašování obědů

Všechny zapsané děti jsou automaticky přihlášené ke stravování. Pokud víte, že Vaše dítě do MŠ nepůjde, nezapomeňte odhlásit dítě ze stravování (nejdéle do 7:00 hod.) 
 
telefony: 315 697 003 linka 104 (MŠ)
              315 697 003 linka 106 (ŠJ)
 
               602 758 198 (MŠ)
               604 569 212 (ŠJ)
 

Platby 

ZMĚNA PLATBY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání (stabilní částka) se od září 2017 hradí do 15. dne stávajícího měsíce. Lze platit i na několik měsícú dopředu. Trvalý příkaz od září do června!!

Úplata za stravné (pohyblivá částka) se hradí do 25. dne  v měsíci a to na měsíc následující. Při platbě přes účet je vhodné dát příkaz do 20. dne v měsíci, aby 25. dne byla platba už na účtu školy. Lze si nastavit i trvalou platbu v přibližné částce a před koncem školního roku provede vedoucí ŠJ vyúčtování a přeplatek bude převeden do dalčího roku nebo vrácen při odchodu dítěte. O stavu čerpání jste informováni každý měsíc. Pouze v měsíci září se stravné platí 2x - na měsíc září, říjen.